Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sreda (sr)


Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sreda (sl) θηλυκό