Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sovereignty (en)