Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

sourds-muets (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

sourds-muets (fr)