Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

sourdes-muettes (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

sourdes-muettes (fr)