Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

sourde (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

sourde (fr)