Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

sourde (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

sourde (fr)