Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

sourde (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

sourde (fr)