Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

sonoran (eo)