Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

soczewica 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

soczewica (pl) θηλυκό