Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

smutek 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

smutek (pl) αρσενικόΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

smutek (cs) αρσενικό