Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

slovník (sk) αρσενικόΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

slovník 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

slovník (cs) αρσενικό