Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

sleutel 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sleutel (nl) κοινό