Άνοιγμα κυρίου μενού

Παλαιά γαλλικά (fro) από το 842 έως το 1400 Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

sire

  1. cas sujet του ενικού, δείτε τη λέξη sieur