Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

sire

  1. sujet του ενικού, δείτε τη λέξη sieur