Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

singulár (sk) αρσενικό

  1. (γραμματική) ο ενικόςΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

singulár (cs) αρσενικό

  1. (γραμματική) ο ενικός