Κινιαρουάντα (rw) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

shinga (rw) (inshinga)