Επίρρημα

επεξεργασία

sexuellement (fr)

Συγγενικά

επεξεργασία
  • → δείτε τη λέξη sexe