Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sɔkɔmúntu (ln)