Δυτικά φριζικά (fy) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sûker (fy)