Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

søndag (no) αρσενικό