Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ruština (sk) θηλυκό

  1. τα ρωσικάΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ruština (cs) θηλυκό

  1. τα ρωσικά