Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

romans (fr)

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

romans (fr)