Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

riek (nds)