Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

reshuffle (en)

  1. ανασχηματισμός, αναδιοργάνωση
    a Cabinet reshuffle
    a reshuffle at the firm