Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

renouvellement (fr) αρσενικό