Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

renouveau (fr) αρσενικό