Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

reject (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

reject (en)

  • κάτι που έχει απορριφθεί