Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

recomposition (fr) θηλυκό