Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

ravenous (en)