Λατινικά (la) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

quinquaginta (la)