Ίντο (io) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

quin (io)