Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

  1. συνέπεια, ακρίβεια
  2. χρονική συνέπεια - ακρίβεια

Συνώνυμα επεξεργασία