Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

pumped hydro < συντομογραφία του pumped-storage hydroelectricity

  Ουσιαστικό επεξεργασία

pumped hydro (en)