Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

prostitution 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

prostitution (fr)