Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

promjer (hr)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία