Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

poloneză (ro) θηλυκό