Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pluskvamperfektum (no)