Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

platteland 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

platteland (nl) ουδέτερο