Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

photogènes (fr)