ρήμα permesi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας permesas permesanta permesata
αόριστος permesis permesinta permesita
μέλλοντας permesos permesonta permesota
υποθετική permesus - -
προστακτική permesu - -

permesi (eo)