Λατινικά (la) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

periculum (la) ουδέτερο

sunt nova pericula - υπάρχουν νέοι κίνδυνοι