Λατινικά (la)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

periculum (la) ουδέτερο

sunt nova pericula - υπάρχουν νέοι κίνδυνοι