Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pateta (pt)Τόνγκα (to)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pateta