Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

pasada (es)