Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pachet (ro) ουδέτερο