Σλοβακικά (sk)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

písmeno (sk) ουδέτεροΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

písmeno (cs) ουδέτερο