Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ovum (en)

Λατινικά (la) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ovum (la)