Πολωνικά (pl)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

osąd (pl) αρσενικό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία