Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

osąd (pl) αρσενικό

Συνώνυμα επεξεργασία