Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

orel (sl)

Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

orel (cs)