Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

one hundred (en)