Ουσιαστικό

επεξεργασία

oligarque (fr) αρσενικό ή θηλυκό