Ιρλανδικά γαελικά (ga) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ocsaigin (ga)

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ocsaigin (gd)