Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ntámbwe (ln)