Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

nkɔ́si (ln)